Sanāksme Latvijā – tēma transports

No 2022. gada 9. līdz 13. maijam notika projekta sanāksme, kurā piedalījās gan mūsu skolas skolēni, gan viesi no partnervalstīm – Vācijas, Itālijas un Grieķijas.

Visas nedēļas garumā notika dažādi pasākumi, ekskursijas un aktivitātes veltītas transporta tēmai, kā arī tika iepazīti nozīmīgākie objekti Ogrē. Projekta dalībnieki prezentēja savus mājasdarbus par to, kā nokļūst uz skolu, un kā šis ceļš tiks veikts pēc gadiem 10, vai mūsdienu skolēni domā par transporta ietekmi uz apkārtējo vidi. Tika apmeklēta Ogres pašvaldība un jaunā bibliotēkas ēka, lai iepazītos ar ekoloģisku celtniecību un efektīvu enerģijas un dažādu dabas resursu izmantošanu. Projekta dalībnieki apmeklēja arī Salaspils botānisko dārzu un devās uz Rīgu, lai apmeklētu Dzelzceļa un Motormuzeju. Vakarā visi devās izbraucienā ar kuģīti pa Daugavu.

Siguldā skolēni apskatīja bobsleja trasi un izbrauca ar gaisa tramvaju kā oriģinālu transporta līdzekli, lai šķērsotu upi.

Pa Ogri projekta dalībnieki devās kājām un pārvietojās ar velosipēdiem.

Skolēni darbojās internacionālās grupās un veidoja tiltu modeļus, parādot, kā var radīt vidi, kas draudzīga cilvēkam un dabai, lietderīgi izmantojot dažādus sadzīvē pieejamus materiālus, dodot tiem “otro dzīvi”.