Skolotāju sanāksme Itālijā

Skolotāji darba sanāksmē

No 27. septembra līdz 1. oktobrim Itālijas pilsētā Mantovā notika ilgi gaidītā pirmā klātienes tikšanās Erasmus+ skolu stratēģiskās partnerības projekta „ Eiropas ilgtspējības un pietiekamības skola” (Earthucation – Enough for all?! European Schools for Sustainability and Sufficiency) dalībniekiem. Sanāksmē piedalījās skolotāji no Vācijas, Grieķijas, Itālijas un Latvijas, lai vienotos par projekta plānu, uzdevumiem, struktūru un tālākās sadarbības iespējām.

Koordinatori no Dērdorfas ģimnāzijas bija sagatavojuši uzskatāmus materiālus projekta būtības un uzdevumu labākai izpratnei, pārraidīja tiešsaistes lektora no Bonnas uzstāšanos par Eiropas Komisijas izvirzītajiem uzdevumiem „zaļākas” Eiropas veidošanā, iesaistīja dalībniekus diskusijās un sanāksmes rezultātu izvērtēšanā.

Itālijas skolas skolotāji rūpējās par sanāksmes tehnisko nodrošinājumu, iepazīstināja ar savu izglītības sistēmu un pilsētas bagāto vēstures un kultūras mantojumu.

Lai visiem projekta dalībniekiem veicas ar materiālu izstrādi, skolotāju un skolēnu aktīvu iesaistīšanos un ilgtspējības idejas attīstīšanu praktiskajā dzīvē!