Eiropas sociālais fonds krasains logo

Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai

Skola tiecas izaudzināt zinātkārus, mērķtiecīgus, atbildīgus un draudzīgus cilvēkus. Mēs allaž meklējam labākos risinājumus katra skolēna izaugsmei un labsajūtai, tādēļ jau trešo mācību gadu iesaistāmies Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Dalība projektā sniedz iespēju nodrošināt individualizētas nodarbības gan skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, gan skolēniem, kuru talantu attīstībai nepieciešams papildus skolotāja atbalsts.

Projekta 3. posma aktivitātes:

1. Atbalsts izcilībai

Skolēniem iespēja attīstīt savu potenciālu matemātikas jomā, darbojoties individuālajās un grupu nodarbībās “‘Matemātikas olimpiskajā komandā”‘, lai veicinātu sava talanta attīstību matemātikā, virzot skolēnu aizvien augstākai izziņas motivācijai un individuālu mērķu sasniegšanai  matemātikas jomā.

Matemātikas olimpisko komandu nodarbību grafiks 2022./2023. m.g.

Nr. Nosaukums Klašu grupa Skolotājs Nodarbību laiki Telpa
1. Matemātikas olimpiskā komanda 1.klases Ilze Gūtmane Otrdiena 7.55 – 8.35 3305
2. Matemātikas olimpiskā komanda 2.klases Inese Nolmane Otrdiena 7.55 – 8.35 3205
3. Matemātikas olimpiskā komanda 3.klases Laima Graumane Pirmdiena 7.55 – 8.35 3110

2. Pedagoga palīgs/otrais pedagogs 1. – 3. klasēs

Pedagoga palīgs strādā klasē kopā ar skolotāju, sniedzot individuālu atbalstu skolēniem ar mācību grūtībām un citiem skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts.

3. Mācīšanās grupas 5. – 6. klasēs

Mācīšanās grupās apvieno vairāku klašu skolēnus noteiktas tēmas apguvē, lai skolēni apgūtu tās tēmas, kuras nav apgūtas vai apgūtas nepilnīgi attālinātā mācību procesa apstākļu dēļ. Skolotājs strādā ar nelielu skolēnu grupu ārpus mācību stundām, lai veidotu skolēnam noturīgas zināšanas, veidotu izpratni par doto tēmu.

Vairāk par programmu skatīt šeit.

 

Eiropas sociālais fonds krasains logo