Digitālais atbalsta rīks “EMU: Skola” – PLECS

Mūsdienīgs, digitāls atbalsta rīks, kas ļautu skolai sekot līdzi bērnu grūtībām, lai ātrāk un efektīvāk sniegtu nepieciešamo atbalstu.

Ar digitāli aizpildāmu instrumentu palīdzību EMU: Skola ļauj klases audzinātājam un skolas atbalsta personālam vieglāk un ērtāk gūt pārskatu pār skolēna, klases un skolas emocionālo labsajūtu un vajadzībām.

EMU: Skola ir atbalsta rīks audzināšanas darbā ikdienas darbam ar skolēnu, klasi un vecākiem. Balstoties skolēnu un vecāku atbildēs, EMU skola sniedz:

  • pārskatu par skolēnu un klases emocionālajām vajadzībām;
  • ieteikumus vecāku uzrunāšanai un iesaistei skolēna atbalstā;
  • piemērus konkrētām klasē izmantojamām metodēm.

Vairāk par EMU šeit.