21. gadsimta globalizācijas un ilgtspējības izaicinājumi

Erasmus+ projekts Nr. 2017-1-DE03-KA219-035723_4