Labāka vide – labāka mācīšanās

Labāka vide – labāka mācīšanās
New areas for new learnings, teaching beyond the classroom

Projekta realizācijas laiks: 01.06.2022. – 31.08.2023.

Projekta mērķis ir iegūt tās zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir nepieciešamas dinamiski mainīgā sabiedrībā, kura kļūst arvien mobilāka, daudzkulturālāka un digitalizētāka. Tiek veicinātas vienlīdzīgas iespējas, piekļuve, iekļaušanās, daudzveidība un taisnīgums.

Īstenotās aktivitātes

Skolēnu mobilitāte skolu izglītības jomā: Spānijas pilsētā Mursijā, Nuestra Señora de la Fuensanta de Murcia Jesús-Maria skolā (partneri no Grieķijas, Itālijas un Spānijas), piedalījās 5 skolēni un 2 skolotājas.

Personāla mobilitāte skolu izglītības jomā: Kursi un apmācības personālam – Portugālē (2 pedagogi) un Nīderlandē (1 pedagogs).