No vārdiem pie darbiem: mūsdienīgu lietpratību veicinoša skola

Erasmus+ projekts Nr. 2018-1-LV01-KA101-046809