Sociālā uzņēmējdarbība Eiropā

Sociālā uzņēmējdarbība Eiropā

Projekta mērķis bija pievērst uzmanību sociālajai uzņēmējdarbībai, izveidot skolotājiem darba instrumentus, lai palīdzētu jauniešiem dibināt sociālās uzņēmējdarbības kompānijas vai piedalītos to darbībā.

Projektā iesaistītajām skolām no Vācijas, Spānijas, Itālijas, Grieķijas, Čehijas un Latvijas bija Eiropas kontekstā jāmeklē kopīgi risinājumi dažādu valstu un reģionu sociālo problēmu risināšanā. Projekta metodoloģiskais un didaktiskais fokuss bija vērsts uz mācīšanas prasmēm, problēmu risināšanu un jaunu ideju attīstīšanu, lai veicinātu uzņēmējdarbību 21. gadsimta globalizētajā ekonomikā.

Īstenotās aktivitātes

Projekta dalībnieki radīja mācību materiālus tiešsaistes moduļu formā un izveidoja stundu plānus sociālās uzņēmējdarbības mācīšanai skolā. Moduļi satur gan sociālos, gan ekonomikas elementus. Katra dalībskolas uzņēma savā valstī, prezentēja skolu, iepazīstināja ar sociālās uzņēmējdarbības vidi un organizēja kopīgu mācīšanos un dalīšanos pieredzē, skolēni prezentēja savas sociālās uzņēmējdarbības idejas.

Projektā iesaistītās skolas:

  • Koordinējošā skola – Berufliche Schule des Kreises Ostholstein, Eutin Vācijā ( Z daļa, netālu no Hamburgas). 3000 skolēnu, 150 skolotāju, 4 skolas atrašanās vietas, apmāca 12 profesijām komerciāli tehniskajās jomās un 13 komerciālajās, kā arī skolā var iegūt vispārējās izglītības sertifikātu, pastāv starptautiskā skolēnu apmaiņa un skolai ir Eiropas skolas statuss kopš 2013. gada ar iespējām praktizēties citās valstīs.
  • 1o GENIKO LYKEIO, AIGIOU, Grieķija. Valsts skola, 340 skolēni, 38 skolotāji, atrodas modernā ēkā, daļa mācību stundu ir digitalizētas, realizēts divu gadu projekts robotikā sadarbībā ar Francijas skolu.
  • CIFP HOSTELERIA LHII, Spānija, netālu no Madrides. Profesionālā skola un apmācību centrs tūrisma un viesmīlības, pavārmākslas jomās.
  • Odborna stredni skola podnikání a mediální tvorby, Kolin s.r.o. Čehijā, Centrālčehijas apgabals, apm. 70 km no Prāgas. Privāta skola vispārējai un profesionālai izglītībai, 180 skolēni (ekonomika, māksla, datorgrafika, ugunsdzēsēju apmācība, IT).
  • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SEBASTIANO SATTA Itālijā, Sardīnija. Profesionāli tehniskā valsts skola, 800 skolēni, 100 skolotāji, apmāca mārketinga, tūrisma, mehānikas, elektronikas, apģērba dizaina, inženierzinātņu jomā.
  • Ogres 1. vidusskola, Latvija.