JA Latvia logo

Junior Achievement Latvia (JA Latvia)

Junior Achievement Latvia (JA Latvia)

Junior Achievement Latvia ir praktiskās uzņēmējdarbības izglītības biedrība, kas kopš 1991. gada Latvijā piedāvā programmas, pasākumus un konkursus uzņēmējdarbības, finanšu pratības un karjeras izglītības jomās. JA Latvia ir viena no vairāk nekā 40 JA Europe un viena no vairāk nekā 118 JA Worldwide tīkla biedriem. JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas izglītības saturam pielāgotu praktiskās uzņēmējdarbības, karjeras un finanšu pratības izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā, visos izglītības līmeņos. Eiropas Komisija atzinusi JA Latvia par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību.

JA Latvia programmas, pasākumi un metodika

JA Latvia piedāvā programmas, izglītojošus pasākumus un mācību saturu 3 jomās.

 1. FINANŠU PRATĪBA: “Finanšu pratības ABC” – programma un mācību līdzekļi kursa sociālās zinības 1.-3. klasei apguvei, konkursi “Mana vārdnīciņa” un “Biznesa pasaku konkurss”.
  Rezultāts: atbildīgs patērētājs.
 2. KARJERAS IZGLĪTĪBA: “Ēnu diena”, “Līderu programma”, līderības nometne “JA Unlocked”.
  Rezultāts: darba tirgum sagatavots un uzņēmīgs jaunietis, nākotnes starptautiskais līderis un nozaru eksperts.
 3. UZŅĒMĒJDARBĪBA: uzņēmējdarbības iedvesmas konference “#Uzdrīksties uzvarēt!”, programma un mācību metode “Skolēnu mācību uzņēmumi”, SMU attīstības virziens “TechTrack”, projekts “Start Strong 3+3”, “Cits Bazārs” reģionos un valsts mērogā, Starptautiskais SMU Festivāls (ISCF), Uzņēmējdarbības prasmju eksāmens (ESP), “HealthTech” (augstskolu studentiem).
  Rezultāts: nozares līderis vai jaunais uzņēmējs.

Papildu saturs un aktivitātes:

 • specializētā kursa “Uzņēmējdarbības pamati – SMU veidošana” programma;
 • starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs – SMU veidošana” metodiskais līdzeklis un vērtēšanas vadlīnijas;
 • kursa “Sociālās zinības 1.-3. klasei” programma;
 • skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas rokasgrāmatas;
 • semināri reģionos skolēniem un skolotājiem “Jauno uzņēmēju skola”;
 • pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, t.sk. izglītības iedvesmas konference “Izaugsmes kods”;
 • konkursi “Gada labākais SMU”, ”Gada labākais uzņēmējdarbības skolotājs”, “Gada labākais JA Latvia jaunais uzņēmējs”;
 • plašs mācību un metodisko līdzekļu, mācību video, prezentāciju u.c. arhīvs.

Vairāk par JA Latvia skatīt šeit.

JA Latvia logo