Līderis manī logotips

Līderis manī

4Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae” darba efektivitātes paaugstināšanai  ir noslēdzis līgumu ar starptautisku uzņēmumu Franklin CoveyEducation par tiesībām Latvijā no 2017. gada īstenot pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”®, kura pamatā ir personiskās līderības koncepts un personalizācijas kā pašvadītas mācīšanās procesa pieejas īstenošana izglītībā. Šis koncepts palīdz izglītojamiem aktīvi iesaistīties mācību procesa plānošanā un īstenošanā, to saistot ar savām interesēm, vajadzībām, talantiem un iecerēm.

Līderis ir cilvēks, kurš pats spēj un prot vadīt sevi, savas emocijas un savu dzīvi. Lai skolēns varētu iemācīties izvirzīt, sasniegt un izvērtēt savus mērķus dzīvē, izglītības iestādē ir nepieciešams pedagoģisko pārmaiņu kopums, kura realizēšanā iesaistīti gan skolēni un skolotāji, gan arī vecāki.

Vairāk par programmu skatīt šeit.

Līderis manī logotips