MOT logotips

MOT show courage!

Vecāki no piecām 7.klasēm 6.septembra vakarā tikās ar mērķi uzzināt par pusaudžu motivācijas programmu “MOT show courage!” 12 – 16 gadus veciem pusaudžiem. Kopā ar jauniešiem, sākot no septembra, darbosies 4 treneri Līga Volonte, Ilze Briede, Gita Brodzinska un Ilze Krastiņa. Pavisam aredzētas 12 nodarbības: 7.klasē – sešas, nākošgad 8.klasē- trīs un 9.klasē arī trīs, katra 120 – 150 min gara. MOT nodarbībām klasē ir raksturīga īpaša atmosfēra – jauniešus uztver nopietni un sniedz pozitīvu pieredzi, ir brīva savstarpējā saskarsme, kurā pusaudži ieņem galveno lomu.

Paldies vecākiem, kas ieradās un izrādīja interesi un atsaucību! Lai mums kopā izdodas!
MOT projekta īstenošana sākas ar 11.septembri.

MOT koncepts : DROSME DZĪVOT! DROSME RŪPĒTIES! DROSME TEIKT “NĒ!”

  • MOT dzīves prasmju koncepts iekļauj sevī šīs trīs vienkāršās dzīves vērtības, kas aizdedz jauniešu sirdis, un entuziasma pilnus MOT trenerus, kuri uzrunā jauniešus.
  • MOT programma palīdz novērst izpostītas dzīves, noziedzību un sociāla rakstura problēmas sabiedrībā.
  • MOT unikālu dara fakts, ka jaunieši lieto to katrs savā veidā. MOT pieredze rāda, ka, sniedzot iespēju, vadlīnijas un instrumentus, jaunieši ar prieku apņemas patstāvīgi veidot savu dzīvi.

MOT vīzija ir siltāka un drošāka sabiedrība. MOT darbojas preventīvi, lai parādītu, kā risināt problēmas. Pusaudži tiek sagatavoti, lai viņiem būtu vieglāk izdarīt izvēles, kad sarežģījumi tomēr rodas. MOT ir pozitīvi fokusēts uz risinājumiem nevis problēmām. Vairāk var skatīt MOT mājas lapā.

Par MOT vēsturi

  • Tālajā 1997.gadā divi Norvēģijas ātrslidotāji olimpiskie čempioni Atle Varviks un Johanns Olavs Koss uzņēmās iniciatīvu dibināt MOT.
  • Viņu motivācijas pamatā bija vēlme novērst sociāla rakstura problēmas, veidojot vērtības un nostāju, palīdzot jauniešiem kļūt labākiem savstarpējās attiecībās un izdarīt apzinātas izvēles.
  • Viņi vēlējās uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, pašcieņu un drosmi, iestāties par savām vērtībām un iekļaut tos, kas ir citādi un atstumti. Lai stiprinātu drošu un iekļaujošu sabiedrību un vidi, kā iedvesmas avoti tika izmantoti Norvēģijā atpazīstamākie profesionālie sportisti. Tas bija MOT koncepta sākums.
  • Šobrīd MOT dzīves prasmju koncepts tiek lietots skolās un pašvaldībās četros pasaules kontinentos.
MOT logotips