Skolēna karte

Ogres novada iedzīvotāja karte

Informācija par Ogres novada skolēnu karti un tās priekšrocībām. Ar papildus informāciju var iepazīties Ogres novada mājas lapā. Papildus jautājumu par skolēnu karti gadījumā aicinām sazināties ar pašvaldības speciālistiem vai skolas kanceleju.

Uzsākot mācības skolā, skolēna vecākam, likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgam skolēnam obligāti jāpiesaka skolēna karte. Pieteikties kartei var šajā saitē.

Ogres novada skolēnu karte tiek izgatavota 10 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Kartes tiek izsniegtas skolā.

Ogres novada skolēna karte nodrošina:

 • skolēna apliecības funkciju;
 • braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu sabiedriskajā transportā;
 • pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanu skolas ēdnīcā;
 • drošības funkciju, t.i., skolā var iekļūt un izkļūt tikai Ogres 1. vidusskolas skolēni un strādājošais personāls.

Ogres novada skolēna karte, tiek izsniegta bez maksas, ja:

 • karte saņemta pirmo reizi;
 • karte tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām;
 • karte nav tehniskā vai lietošanas kārtībā Pašvaldības vainas dēļ;
 • skolēns maina izglītības iestādi Pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu ietvaros;
 • kartes nomaiņa nepieciešama saistībā ar izmaiņām personas datos.

Ja skolēnu karte ir nozaudēta:

 1. jāzvana uz Ogres novada pašvaldības diennakts tālruni +371 65035933, lai nobloķē nozaudēto karti;
 2. skolēna vecāks, likumiskais pārstāvis kopā ar skolēnu vai pilngadīgs skolēns vēršas Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Tūrisma informācijas centrā, līdzi ņemot:
 • savu personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība);
 • skolēna personas apliecinošu dokumentu (pase, personu apliecība vai dzimšanas apliecība);
 • pilnvaras oriģinālu, ja skolēnu pārstāv pilnvarota persona;
 • aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja skolēnu pārstāv likumiskais pārstāvis;
 • maksājumu apliecinošu dokumentu par Ogres novada skolēna kartes;
 • atkārtotas izgatavošanas samaksas veikšanu (2,00 EUR).

Maksājuma rekvizīti:

Saņēmējs: Ogres novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000024455
Norēķinu konts: Valsts kase LV25TREL9800890740210, TRELLV22
Maksājuma mērķis: Ogres novada skolēna kartes atkārtota izgatavošana, vārds, uzvārds, personas kods.

Par atkārtotu skolēna kartes saņemšanu, nozaudēšanas gadījumā, nav jāmaksā:

 • trūcīgajām un maznodrošinātajām personām;
 • personām no daudzbērnu ģimenēm;
 • personām ar invaliditāti.

Ja skolēna kartei tuvojas kartes derīguma termiņa beigas:

 • skolēna vecākam, likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgam skolēnam jāpiesaka JAUNA skolēna karte;
 • karti var pieteikt, ne ātrā kā mēnesi pirms kartes derīguma termiņa beigām;
 • karti var pieteikt šajā saitē.

Kartes atrašanas gadījumā personai ir jāvēršas tuvākajā Pašvaldības iestādē vai izglītības iestādē, ja pēc tās iespējams identificēt izglītības iestādi, kurai Ogres novada skolēna karte ir piederīga.