Stundu laiki

Liels koka pulkstenis

Stundu laiki 1. – 3. klasei

Mācību stunda Laiks no Laiks līdz Pusdienu starpbrīdis vai īpaša piezīme
0. st.
1. st. 8.40 9.20
2. st. 9.30 10.10
3. st. 10.20 11:00
11:00 11:30 Pusdienas
4. st. 11.30 12:10
5. st. 12.20 13:00
6. st. 13.10 13.50

Stundu laiki 4. – 12. klasei

Mācību stunda Laiks no Laiks līdzi Pusdienu starpbrīdis vai īpaša piezīme
0. st.
1. st. 8.40 9.20
2. st. 9.30 10.10
3. st. 10.20 11:00
4. st. 11.10 11.50
11:50 12:20 Pusdienas
5. st. 12:20 13:00
13.00 13.20 Pusdienas
6. st. 13.20 14.00
7. st. 14:10 14:50
8. st. 15:00 15:40
9. st. 15:45 16:25