Informācija 2023./2024.m.g 1.klašu skolēnu vecākiem

Pirmklasnieks pie galda. Uz galda grāmatas, zīmuļi, pulkstenis, brilles un ābols.

Gaidām nākamos 1.klašu skolēnu vecākus, lai iesniegtu nepieciešamos dokumentus un uzrakstītu iesniegumu.

 

  • Skolēnu sadalījums pa klasēm šeit.
  • Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres 1. vidusskolas 1.klasē pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmās šeit.