Erasmus+

PROJEKTS: Erasmus+ mācību mobilitātes skolu izglītības jomā (KA1 pamatdarbība)
Pamatdarbības Nr.1 (KA121-SCH)
Projekta numurs: 2023-1-LV01-KA121-SCH-000147014

PERIODS: 01.06.2023. – 31.08.2024.

PAMATINFORMĀCIJA: projekta mērķis ir iegūt tās zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir nepieciešamas dinamiski mainīgā sabiedrībā, kura kļūst arvien mobilāka, daudzkulturālāka un digitalizētāka. Tiek veicinātas vienlīdzīgas iespējas, piekļuve, iekļaušanās, daudzveidība un taisnīgums.