Earthucation – Enough for all?! logotips

Earthucation – Enough for all?!

“Eiropas skolas ilgtspējībai un pietiekamībai”
Earthucation – Enough for all?! (Earth Education)
European Schools for Sustainability and Sufficiency

Erasmus+ projekts Nr. 2020-1-DE03-KA229-077592_6

Projekta realizācijas laiks: 01/12/20 – 30/11/23
Dalībvalstis: Vācija, Itālija, Grieķija, Latvija.

Projektā iesaistītās skolas:

 • Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf, Vācija;
 • 3rd High School Veroia, Grieķija;
 • ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA, Mantova, Itālija;
 • Ogres 1. vidusskola, Latvija.

Projekta koordinātorvalsts: Vācija

Korona vīrusa laikā ar pilnīgu globālo apstāšanos mēs uzdevām sev jautājumu, ko tas nozīmē mūsu personīgajai nākotnei un ekonomikai kopumā. Personīgajā nozīmē atklājās mūsu vieglā ievainojamība. Tajā pašā laikā daudziem parādījās laiks ēst gatavošanai, aktivitātēm ar saviem tuviniekiem, sportošanai, iespēja pievērst vairāk uzmanības savam ķermenim un videi apkārt. Cilvēki sāka aizdomāties. Mūsdienu ekonomika  balstās uz nepārtrauktu izaugsmi un resursu tērēšanu, bet ar vīrusu saistītā krīze parādīja, ka šī globālā kapitālistiskā sistēma var saņemt triecienu un tikt ievainota un tas, kas bieži tiek aizmirsts, ir vides neaizsargātība. Tādēļ šis projekts izmanto krīzes situāciju mūsu vērtību pārskatīšanai. Šī krīze māca mums palēnināt tempu, lai paskatītos uz pirmsākumu un saprastu, ka “vairāk ir mazāk”. Kā rezultātu šis projekts vēlas sasniegt PIETIEKAMĪBU: vienkāršu un adekvātu dzīves standartu ar fokusu uz ilgtspējību un apdomību.

Šis projekts ir vērsts uz starpdisciplināru pieeju, mēģinot savienot:

 • katra cilvēka fizisko un psiholoģisko labsajūtu;
 • dabas aizsardzību;
 • patērnieciskumu.

Šī projekta mērķi ir:

 • palielināt izpratni par vides nozīmi, sociālajām problēmām un to risinājumiem;
 • izglītot par tādiem jēdzieniem kā ilgtspējība, apdomība, pietiekamība un attiecināt to uz Eiropas izglītības mācību programmām;
 • popularizēt videi draudzīgus ieradumus, samazinot to kaitīgo ietekmi;
 • radīt un izmēģināt jaunas mācību metodes, kas būtu atbilstošas mūsdienu skolēnam.

Projekts paredz iesaistīt 13-18 gadus vecus jauniešus.

Katra skola koordinē kādu no projekta tēmām:

 • Vācija – apzinātība (mindfulness), mode un tehnoloģijas;
 • Grieķija – pārtika un lauksaimniecība, enerģija – ieguve un izmantošana;
 • Itālija – ūdens patēriņš, tā tīrība un trūkums, pilsētu dārzi;
 • Latvija – ekosistēmas un to loma, transports;

Katrā skolā paredzēts veidot interešu grupas, kuras strādās pie projekta tēmām un informēs pārējos tiešsaistē par saviem pētījumiem un iegūtajiem rezultātiem. Skolēni paši testēs savus pētījumus un dalīsies ar pieredzi kopējās sanāksmēs. Skolotāji palīdzēs apkopot materiālus un veidos stundu plānus.

Īstenotās aktivitātes:

Skolēnu mobilitātes – atskaites, skolēnu apmaiņas un plānošanas sanāksmes:

 • “Apzinātība (Mindfulness)” Vācijā, 5 skolēni, 2 skolotājas;
 • “Enerģija” Grieķijā, 4 skolēni, 3 skolotājas;
 • “Transports” Latvijā, uzņēmām partnerskolu skolēnus un dalībniekus;
 • “Ekosistēmas” Latvijā, uzņēmām partnerskolu skolēnus un dalībniekus;
 • “Ēdiens” Grieķijā, 4 skolēni, 2 skolotājas;
 • “Ūdens” Itālijā, 5 skolēni, 2 skolotājas;
 • “Mode un tehnoloģijas” Vācijā, 2 skolēni, 2 skolotājas;

Personāla mobilitātes – apmācību un projekta plānošanas sanāksmes:

 • Itālijā un Grieķijā, piedalījās 3 skolotājas.

Skolā realizētās aktivitātes:

Earthucation – Enough for all?! logotips